Nieuws van de HB-ondersteuningsvoorzieningen


Inmiddels draaien de HB-ondersteuningsvoorzieningen al een paar maanden: nadat in oktober met één groep op locatie Zwaag is gestart, volgden in december een groep in Zwaag en Venhuizen. De groep in Midwoud start naar verwachting op korte termijn.

Doelgroep en procedure voor aanmelden en toelating
Gebleken is dat er soms nog onduidelijkheid bestaat over de beoogde doelgroep voor de HB-ondersteuningsvoorzieningen en de wijze van het beoordelen van aanmeldingen in het ondersteuningsteam (OT) van de school. In reactie hierop hebben de onderzoekers en trajectbegeleiders deze onderwerpen besproken. Zij zullen hierover met de projectleider nader afstemmen, zodat zij scholen kunnen ondersteunen bij het maken van juiste afwegingen. Daarnaast kunnen scholen bij twijfel of complexe casuïstiek, via het P2O de deskundige hoogbegaafdheid van het swv (Cassandra Dietz) inschakelen.

Klik hier voor de hele nieuwsbrief.

Terug naar het overzicht

Twitter

Onze collega's