Nieuwsbrief ‘Uit de knoop’

Eenmaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief Uit de Knoop. Dit is een nieuwsbrief met voorbeelden van good practice: hoe passend onderwijs in de praktijk wordt vormgegeven. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband en ook op de website geplaatst. Voor deze nieuwsbrief kunt u zich niet inschrijven.

Ook in het Samenwerkingsverband VO West-Friesland verschijnt eens per jaar een nieuwsbrief met verrassende verhalen over passend onderwijs in de praktijk: