Professionalisering, ontmoeting en inspiratie!


Themacafés zijn inhoudelijke themabijeenkomsten voor alle leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en andere geïnteresseerden van het basis- en voortgezet onderwijs.

Op 20 maart organiseren we in samenwerking met de GGZ Noord-Holland Noord het themacafé groepsdynamische processen:
Wat kan je als leerkracht of docent doen om de groepssfeer positief te beïnvloeden naar een werkbaar, veilig pedagogisch klimaat. Hoe kan je je eigen gedrag en grondhouding versterken? We gaan ook dieper in op onacceptabel gedrag van leerlingen en kinderen die de grens opzoeken binnen de groep en welke aanpak dan helpend kan zijn?

Datum: 20 maart 2019 14.45-16.45
Locatie: Koopvaarder 1 te Hoorn

Klik hier voor de hele nieuwsbrief.

Terug naar het overzicht

Twitter

Onze collega's