Samenwerkingsverbanden PO en VO worden één organisatie


De Westfriese Knoop en swv VO West-Friesland gaan nog meer dan nu met elkaar samenwerken. Dat hebben de schoolbesturen besloten.
In de praktijk wordt al veel samengewerkt tussen PO en VO. De medewerkers werken vanuit één kantoor en sommige begeleiders werken al voor het primair en het voorgezet onderwijs. Er wordt ook al met een gezamenlijk ondersteuningsplan gewerkt. Op die manier kan de ondersteuning voor leerlingen zonder onnodige bureaucratie geregeld worden, omdat de informatie en begeleiding van leerlingen vanuit één organisatie beschikbaar is.

Klik hier voor de hele nieuwsbrief

Terug naar het overzicht

Twitter

Onze collega's

Sandra Zuiker
Sandra Zuiker
Trajectbegeleider (foto volgt)