Succesvolle terugplaatsing van sbo-leerling, ondanks so-verwijzing


In deze nieuwsflits het verhaal van een succesvolle terugplaatsing van een sbo-leerling. Dit verhaal stond eerder in de nieuwsbrief "Uit de Knoop" van oktober 2018. Terugplaatsingen vanuit het s(b)o vragen om maatwerk en een goede voorbereiding van de basisschool. Dat gold zeker voor de terugplaatsing van Selma*. Zij zou van het sbo naar het so gaan, maar kwam op aandringen van haar nieuwe pleegouders terecht op de dorpsschool: basisschool de Klaverwoid in Twisk. Daar beleefde ze twee gelukkige en succesvolle jaren in de bovenbouw.

Wilt u meer lezen, klik hier en scrol naar artikel 6.

Terug naar het overzicht

Twitter

Onze collega's