Vacature en subsidieregeling hoogbegaafde leerlingen PO en VO


De vacature voor een directeur-beoogd bestuurder voor Passend onderwijs West-Friesland is medio april uitgezet via de diverse social media kanalen (LinkedIn, Twitter en Facebook). Ook is deze te vinden op de website van beide samenwerkingsverbanden.
De samenwerkingsverbanden po en vo hebben medio april gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de middelen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Voor de zomer hopen we meer te weten of we onze plannen kunnen gaan uitvoeren. De bedoeling is om samen met uitvoerenden in de regio tot concrete afspraken per jaar te komen.

Klik hier voor de uitgebreide profielschets en informatie over de procedure.

Terug naar het overzicht

Twitter

Onze collega's