Ondersteuningsplanraad (OPR)

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in West-Friesland? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. De raad beslist mee over het beleid van het Samenwerkingsverband, zoals dat is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. In de OPR zitten ouders en personeelsleden van de scholen.

Wij zoeken nog leden voor de OPR, klik hier voor de vacature.

  • Taken

De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen en evalueren van het ondersteuningsplan. De OPR heeft hierbij instemmingsrecht. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

De ondersteuningsplanraad brengt ook onderwerpen in ter bespreking en adviseert het bestuur over zaken binnen het samenwerkingsverband.

Leden

De raad bestaat uit 12 leden. Deze leden zijn benoemd via verkiezingen. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Ouders en personeel zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd:

Regulier basisonderwijs

4 ouders
4 personeelsleden

Speciaal basisonderwijs

1 ouders
1 personeelsleden

Speciaal onderwijs

1 ouder
1 personeelslid

Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde personeelsleden en ouders in de Ondersteuningsplanraad zitten. De OPR is op zoek naar mensen die op analytisch en strategisch niveau kunnen denken en werken, die enige relevante kennis en ervaring hebben, en die affiniteit hebben met het onderwijs.

Contact

Heeft u ideeën of (kritische) opmerkingen over passend onderwijs in West-Friesland, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de OPR. U kunt de OPR mailen.

Verslagen Ondersteuningsplanraad

Jaarverslagen 

Verslagen van de bijeenkomsten

 

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de website van het steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs.