Ons team

Annette Schouten

Annette Schouten

Annette omschrijft zichzelf als ‘tomtom voor scholen’: zij wijst scholen en ouders de weg naar de beste begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Als een school niet de nodige ondersteuning  kan bieden, gaat Annette op zoek naar passend onderwijs. Daarbij komt haar lange ervaring met en kennis van het onderwijs goed van pas. Bij conflicten tussen ouders en scholen is zij de onafhankelijke partij en zet ze haar coachingsvaardigheden in om de ontwikkeling vlot te trekken.

‘Ik zie mezelf als iemand die verbindt: alleen loop je sneller, samen loop je verder. Wat ik ook doe, ik doe het samen en stel daarbij het belang van de leerling altijd voorop. Het geeft me veel voldoening als we voor een leerling een goede plek hebben gevonden en iedereen weer verder kan.’