Ons team

Rob Gerdes

Rob Gerdes

Rob vertaalt de plannen van de werkgroepen en directie in beleid. Hij stelt daarvoor (beleids)documenten op zoals het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Daarnaast is hij sparringpartner voor de directeur: Maaike komt met ideeën, Rob zorgt ervoor dat die plannen worden uitgewerkt. Als Maaike er niet is, is Rob plaatsvervangend directeur.

‘In mijn werk gaat het om de balans tussen willen (beleid) en kunnen (financiën). Het geeft me veel voldoening mee te bouwen aan een relatief nieuwe organisatie. Het is fijn om stappen te kunnen maken vanuit een doordachte visie door goed samen te werken.’