Onze trajectbegeleiders

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft en de school deze ondersteuning niet zelf kan bieden, dan kan de school een trajectbegeleider inschakelen. De trajectbegeleider is een onafhankelijke expert die helpt om de best passende onderwijsplek voor het kind te vinden. Elk knooppunt heeft een eigen trajectbegeleider. De trajectbegeleider is in dienst van het samenwerkingsverband. De trajectbegeleider speelt een grote rol bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring

Bij Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop zijn zes trajectbegeleiders actief. Elke trajectbegeleider heeft een aantal knooppunten toegewezen gekregen. De ondersteuningsteams van de scholen uit deze knooppunten kunnen de trajectbegeleider op elk gewenst moment benaderen voor begeleiding. De trajectbegeleider moet in elk geval worden ingeschakeld als een ondersteuningsteam adviseert om een leerling te plaatsen op school voor speciaal (basis)onderwijs.

Onze trajectbegeleiders