Resultaten

Dashboard kengetallen

Hier vindt u de link naar het dashboard met alle kengetallen passend onderwijs van de regio West-Friesland.

Jaarverslag

De resultaten van het samenwerkingsverband worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Hier vindt u het jaarverslag over 2017.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs doet ook onderzoek naar de kwaliteit van Samenwerkingsverbanden. Hier vindt u het definitieve rapport van bevindingen van het vierjaarlijks onderzoek bij samenwerkingsverband De Westfriese Knoop op 6 juli 2017.