SKO West-Friesland

Missie & Visie

De SKO West-Friesland heeft ten doel de bevordering van het katholiek onderwijs in de regio West-Friesland.

De stichting wil meewerken aan de vorming en instandhouding van een katholiek geïnspireerd onderwijsbeleid op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, met name door samenwerking met instellingen die een gelijk of soortgelijk doel nastreven.

De stichting richt zich op het bestuur en intern toezicht van de beide onderwijsstichtingen De Gouw en De Dijken.

De stichting onderzoekt de mogelijkheden van verdergaande samenwerking tussen de beide onderwijsstichtingen op alle niveaus en de wijze waarop dit binnen de koepelorganisatie op een professionele wijze kan worden georganiseerd.

De stichting richt zich op het leveren van kwaliteit en stimuleert de ontwikkeling van alle medewerkers en kinderen.

Terug naar het overzicht
SKO West-Friesland
SKO West-Friesland
Kerkstraat 79
1687 AM
Wognum
Nederland
http://www.skowf.nl/westfriesland/
info@skowestfriesland.nl
  • SKO West-Friesland
    Kerkstraat 79
    1687 AM Wognum