Stichting Montessorischool Enkhuizen

Ieder kind is uniek, onze school houdt daar rekening mee. Kinderen mogen in ons land vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Op hun vijfde verjaardag worden ze daartoe verplicht.
Ouders moeten derhalve een basisschool voor hun kind zoeken. Soms is het eenvoudig, als ouders al bekend zijn met een school en daar tevreden over zijn.
Omdat scholen verschillend zijn is het belangrijk dat ouders weten waar ze voor kiezen.
Wij zijn een montessorischool en laten ons leiden door wat Maria Montessori gezegd en geschreven heeft over opvoeding en onderwijs aan kinderen van de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Alle zaken, die wij belangrijk vinden kunt u vinden in onze schoolgids.
U kunt hierin lezen welke activiteiten er plaats vinden in de onder-, midden- en bovenbouw.

Wij vertellen u over het doel van onderwijs en opvoeding, de weg naar zelfstandigheid, de rol van de omgeving, de vrijheid van werkkeuze en het waarderen en respecteren van elkaar.

Wanneer er wordt gesproken over ouders, dan bedoelen we daarmee ook de verzorgers van de kinderen.
De leerkracht begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling. We proberen met behulp van onze schoolgids een beeld te geven van de dagelijkse praktijk. U kunt ook altijd een afspraak maken om onze school tijdens schooluren te komen bekijken. U bent van harte welkom!

Terug naar het overzicht
Stichting Montessorischool Enkhuizen
Stichting Montessorischool Enkhuizen
Admiraliteitsweg 40
1600 AG
Enkhuizen
Nederland
http://www.montessori-enkhuizen.nl/p/ouders.html
bestuurdewegwijzer@hotmail.com
  • Stichting Montessorischool Enkhuizen
    Admiraliteitsweg 40
    1600 AG Enkhuizen