Medezeggenschap

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in West-Friesland? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. De raad beslist mee over het beleid van het Samenwerkingsverband, zoals dat is vastgelegd in het OndersteuningsplanIn de OPR zitten ouders en personeelsleden van de scholen.