Naar het voortgezet onderwijs

Binnenkort maakt uw kind de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs (of ook wel ‘middelbare school’) is het onderwijs dat volgt op de basisschool. Meestal gaat een kind naar het voortgezet onderwijs als hij of zij ongeveer 12 jaar oud is en groep 8 heeft afgesloten. Er bestaan verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het schooladvies van de basisschool kiest de leerling een school die past bij zijn of haar niveau. 

Een school kiezen

Het is goed om vooraf te bedenken wat voor u en uw kind belangrijk is op een school. Ouders en leerlingen kijken niet naar dezelfde dingen. Voor ouders gaat het vaak om kwaliteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en begeleiding en ondersteuning. Leerlingen kijken vooral naar de sfeer op school en wat vrienden en vriendinnen doen. Het is verstandig om hierover met uw kind in gesprek te gaan.

Het is belangrijk dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden. De basisscholen regelen deze voorlichting. De Werkgroep Schoolkeuzeprocedure PO-VO van het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders van de basisscholen goed zijn voorgelicht.

Waar vind ik informatie?

De scholen voor voortgezet onderwijs bundelen hun informatie in de VO-gids. Alle scholen in het land presenteren zich in de gids. In de gids staat ook welke onderwijsvormen er zijn en wanneer de scholen open dagen organiseren. Ten slotte biedt de gids een scholenwijzer en een stappenplan voor het kiezen van een school. De gids wordt onder alle basisscholen verspreid.  

Ook op internet zijn allerlei tips en checklists te vinden voor het vinden van een goede middelbare school. Daarnaast is het goed om open dagen en informatieavonden te bezoeken en om schoolgidsen te bekijken. Bekijk ook eens het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarin staat beschreven wat de school aan (extra) ondersteuning kan bieden. Ten slotte kunt u de school opzoeken bij Scholen op de Kaart en op de website van de Onderwijsinspectie

Meer leest u op de website van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Op deze site staat ook informatie over toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. Ook vindt u waardevolle informatie op de website Ouders en Onderwijs.