Rol van de ouders

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind. Als ouder kent u uw kind goed. Vaak weet u precies wat uw kind nodig heeft. Als ouders kunt u het gedrag van hun kind op school in positieve zin beïnvloeden. U kunt de school van cruciale informatie voorzien en waardevolle tips geven voor de aanpak van uw kind.

De school en de ouders zijn partners. Beiden willen het beste voor uw kind. Partnerschap begint met wederzijds respect en erkenning van ieders specifieke deskundigheid. De leerkracht is een deskundige op onderwijsgebied. U bent ervaringsdeskundige op het gebied van uw kind en de eerstverantwoordelijke voor de ontwikkeling van uw kind.

Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt het belangrijk dat u als ouder actief betrokken wordt bij alle gesprekken over uw kind. Daarom wordt u altijd uitgenodigd als uw kind wordt besproken in het ondersteuningsteam (OT). In de folder uitnodiging ondersteuningsteam leest u meer informatie.De school ziet u als een gelijkwaardige partner en als ervaringsdeskundige. U bent dus een volwaardig lid van het team. 

De ouders en de school zijn ook partners bij het opstellen van een groeidocument. Vaak zal de intern begeleider (IB’er) het groeidocument samen met de ouders en de leerkracht invullen. Als ouder kunt u het document ook zelf raadplegen. U kunt suggesties doen voor aanvullingen of zelf aanvullingen verwerken.

Daarnaast kunt u meepraten, meedenken en meewerken met de school en met het samenwerkingsverband. Dit kan via de medezeggenschapsraad van uw school of de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.