Voor het eerst naar de basisschool

Binnenkort gaat uw kind voor het eerst naar de basisschool. Op deze pagina leest u wat voor een school u kunt kiezen, welke informatie u moet geven bij de aanmelding, en wat er daarna gebeurt.

Een basisschool kiezen

Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool. Kies een school die goed past bij uw kind. U kunt bijvoorbeeld kijken naar locatie, de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op school en de inzet van moderne leermiddelen, zoals computer en tablet. Daarnaast kunt u kiezen voor een school met een bepaalde denominatie (bijvoorbeeld katholiek, christelijk) of een school met een andere onderwijsaanpak (bijvoorbeeld Montessori, Jenaplan, vrijeschool).

Op internet zijn talloze tips en checklists te vinden over het vinden van een goede basisschool. Daarnaast is het goed om open dagen of informatieavonden te bezoeken, om de website van de school en het schoolbestuur te bekijken en om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Verder is het goed om te bekijken of een school in staat is om uw kind het onderwijs te geven dat hij of zij nodig heeft. Dit kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat beschreven wat de school aan (extra) ondersteuning kan bieden. Zoek de school ook eens op bij Scholen op de Kaart en op de website van de Onderwijsinspectie

Extra ondersteuning nodig?

Ook als u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kiest u voor een reguliere basisschool. In veel gevallen kan een gewone school uw kind de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft. Dit heet passend onderwijs. Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat zo veel mogelijk aansluit bij zijn of haar behoeften, mogelijkheden en kwaliteiten. 

Informatie bij aanmelding

De school van uw keuze zal zijn uiterste best doen om uw kind passend onderwijs te bieden. Hiervoor moet de school weten welke kwaliteiten en mogelijkheden uw kind heeft. Vermoedt u dat uw kind iets extra’s nodig heeft in het onderwijs? Dan is het verstandig om dit te vermelden bij de aanmelding. Bij de aanmelding deelt u ook voorschoolse informatie, zoals informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Zo weet de leerkracht wat uw kind nodig heeft en wat de juiste onderwijsaanpak is.

De zorgplicht van de basisschool geldt alleen als de ouders voldoen aan de voorwaarden voor aanmelding. Zo bent u verplicht om de grondslag van de school te onderschrijven. Dit betekent dat u de religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen van de school accepteert en respecteert. Ook verwacht de school dat u bepaalde informatie geeft bij aanmelding. Bijvoorbeeld persoonsgegevens zoals naam en adres, maar ook gegevens over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind. De school heeft deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen.

Het maakt voor de toelating tot een reguliere basisschool niet uit of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Er wordt bij de toelating alleen gekeken of u voldoet aan de administratieve voorwaarden voor aanmelding. 

Als u uw kind aanmeldt bij meerdere scholen, moet u bij de aanmelding aangeven welke school uw voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht.

Onderzoek

​Als een school het vermoeden heeft dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal de school onderzoeken wat de onderwijsbehoefte is van de leerling. Zo kan de school nagaan of zij de noodzakelijke ondersteuning zelf kan bieden, en kan zij de leerling in de meeste geschikte groep plaatsen. In het geval van een onderzoek zal de school toestemming vragen aan de ouders. Ook als de school informatie over de leerling wil opvragen bij andere instanties, heeft de school uw toestemming nodig.

Het is in het belang van het kind dat de school en de ouders samenwerken. Een goede samenwerking staat of valt met overleg, communicatie en de uitwisseling van informatie.

Plaatsing

Heeft uw kind geen extra ondersteuning nodig? Of kan de school de ondersteuning zelf bieden? Dan wordt uw kind toegelaten op de school van uw keuze.

Soms kan een school een kind de noodzakelijke ondersteuning niet bieden. Dan gaat de school op zoek naar een school die dit wel kan. Bijvoorbeeld een andere basisschool in de nabijheid van thuis of een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school waar u uw kind hebt aangemeld, is verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek. Deze zorgplicht houdt pas op als een andere school plek heeft en bereid is om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind vervolgens op die school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. Het speciaal onderwijs heeft een eigen toelatingsprocedure.

Hoe lang moet mijn kind wachten op een passende onderwijsplek?

Vanaf het moment dat u uw kind heeft aangemeld, heeft de school 6 weken de tijd om een passende onderwijsplek te vinden voor uw kind. Eventueel kan de termijn met 4 weken worden verlengd. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.

Wanneer gaat de termijn van 6 weken in? Als u uw kind op tijd hebt aangemeld, is dat uiterlijk 12 weken voordat uw kind 4 jaar wordt. Zo weet u altijd minstens 2 weken van tevoren naar welke school uw kind zal gaan. De school zal u laten weten wanneer de termijn van de zorgplicht ingaat.