Zorgplicht basisschool

Zorgplicht

Alle scholen hebben zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat de leerlingen die staan ingeschreven of zich aanmelden een passend onderwijsaanbod krijgen. Hiervoor onderzoekt de school welke ondersteuning elk kind nodig heeft. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijkt de school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Soms kan een school de noodzakelijke ondersteuning niet bieden. Dan gaat de school samen met u en uw kind op zoek naar een school die dit wel kan.

De zorgplicht van een school houdt pas op als een andere school plek heeft en bereid is om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind vervolgens op die school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht geldt alleen als de ouders voldoen aan de voorwaarden voor aanmelding. Zo bent u verplicht om de grondslag van de school te onderschrijven. Dit betekent dat u de religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen van de school accepteert en respecteert. Ook moet u bepaalde informatie geven bij aanmelding. Bijvoorbeeld persoonsgegevens zoals naam en adres, maar ook gegevens over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind. De school heeft deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen.

De school mag geen onderscheid maken tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte. Het maakt voor uw aanmelding dus niet uit of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Als u uw kind aanmeldt bij meerdere scholen, moet u bij de aanmelding aangeven welke school uw voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht.