Basisondersteuning

Alle reguliere basisscholen kunnen leerlingen basisondersteuning bieden. Dat doen de school en de leerkracht door handelingsgericht te werken. Handelingsgericht werken (HGW) is een doelgerichte, systematische, cyclische en transparante manier van werken waarbij leerkrachten het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Handelingsgericht werken vormt het fundament van basisondersteuning en dus van passend onderwijs. Op onze website leest u meer over handelingsgericht werken.

Ondersteuningsplan

Alle reguliere basisscholen in West-Friesland moeten leerlingen basisondersteuning kunnen bieden. De schoolbesturen uit de regio hebben afspraken met elkaar gemaakt over wat basisondersteuning is en wat precies onder basisondersteuning valt. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

Schoolondersteuningsprofiel

Naast basisondersteuning kunnen scholen specifieke extra ondersteuning bieden. Elke school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan de hand van de schoolondersteuningsprofielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen samen kunnen werken om passend onderwijs te kunnen bieden. Ook dit staat in het ondersteuningsplan