Links

 • Steunpunt ADHD
  Het Steunpunt AD(H)D geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over ADHD op school, in de zorg en thuis. Ook leerkrachten vinden informatie op deze site, waaronder tips voor praktische en didactische maatregelen.
   
 • Steunpunt Dyslexie
  Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken en gevolgen van dyslexie, en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.
   
 • Passend Onderwijs – Ministerie van OCW
  Website over passend onderwijs van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen. 
   
 • Onderwijsconsulenten
  Onderwijsconsulenten kunnen ouders en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. 
   
 • Cluster 1-onderwijs voor kinderen met een visuele beperking – Visio
  Op de website van Visio vindt u informatie over scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking en over de mogelijkheden voor begeleiding op reguliere scholen. Visio biedt daarnaast ook algemene informatie en advies voor mensen die slechtziend of blind zijn.
   
 • Cluster 2-onderwijs voor kinderen met een gehoorbeperking en/of communicatieve beperking – Siméa
  Cluster 2-scholen hebben de opdracht speciaal onderwijs of begeleiding te bieden aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis hebben, en die meer en specifiekere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs kan bieden.