Knooppunten

De basisscholen die zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, zijn gegroepeerd in knooppunten. Dit zijn clusters van scholen die bij elkaar in de buurt liggen. Scholen in knooppunten werken samen om de leerlingen die dat nodig hebben zoveel mogelijk passende extra ondersteuning te geven. Zo kunnen ook basisscholen met weinig leerlingen passende ondersteuning bieden. Elk knooppunt heeft een eigen trajectbegeleider.

Op dit moment heeft de regio West-Friesland 13 knooppunten. De knooppunten 4 en 8 zijn op een gegeven moment gaan samenwerken. Knooppunt 14 zijn de scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

In het onderstaande overzicht kunt u op een knooppunt klikken om te zien welke scholen en welke trajectbegeleider bij dit knooppunt horen.

Knooppuntenraad

Elk knooppunt heeft een voorzitter. De voorzitters van de 13 knooppunten komen zes keer per jaar bij elkaar in de Knooppuntenraad. Tijdens de bijeenkomsten van deze Knooppuntenraad wisselen zij informatie uit over besluiten en werkwijzen, delen zij signalen uit het veld en brengen zij suggesties en ideeën in voor nieuw te ontwikkelen beleid. Zo inspireren scholen elkaar op knooppuntniveau en dienen zij als klankbord voor het samenwerkingsverband. Samen werken, samen leren, samen groeien.

Knooppunt 2 Knooppunt 4 Knooppunt 11 Knooppunt 10 Knooppunt 6 Knooppunt 13 Knooppunt 5 Knooppunt 3 Knooppunt 9 Knooppunt 12 Knooppunt 7 Knooppunt 1